About Us

Our Story

Embroidered garments for an Independent Tropical Wales.

Tropical Wales aims to celebrate Welsh working class history, culture, and traditions throughout the ages.

And the best part is you don't have to be Welsh to support the cause - inclusivity is what we’re about. Solidarity knows no ethnicity - or species it seems... (see Nellie below)

 

 

Dillad wedi’u brodio ar gyfer Cymru Drofannol Annibynnol.

 

Mae 'Tropical Wales' yn anelu at ddathlu hanes dosbarth gweithiol Cymru, ein diwylliant a’n traddodiadau trwy gydol yr oesoedd.

 

A’r peth gorau yw nid oes rhaid i chi fod yn Gymraeg i gefnogi’r achos - mae cynwysoldeb yn rhan fawr o’n nôd. Dyw undod ddim yn nabod unrhyw ethnigrwydd - neu rywogaethau mae’n debyg… (gwelwch Nellie isod)