COLIN'S BOOKS CAP
COLIN'S BOOKS CAP

COLIN'S BOOKS CAP

£20.00

  • ONE SIZE

A tribute to Chippy Lane’s fallen icon. 

Closing its doors in 2017, Colin’s Books has been a long-term staple in Cardiff’s city centre since the late 1970s. If you know, you know.

All caps are embroidered to order at my home in Merthyr Tydfil.

Delivered in biodegradable packaging. Teyrnged i eicon syrthiedig Chippy Lane.

Ar ôl cau ei ddrysau yn 2017, oedd Colin’s Books wedi bod yn rhan annatod o ganol dinas Caerdydd ers y 1970au. Os ti’n gwybod, ti’ gwybod.

Mae pob cap yn cael eu frodio’n benodol i’ch archeb yn fy nghartref ym Merthyr Tydfil.

Danfonwyd mewn pecyn bioddiraddadwy.

You may also like...