ORGANIG CAWL TOTE
ORGANIG CAWL TOTE
ORGANIG CAWL TOTE
ORGANIG CAWL TOTE

ORGANIG CAWL TOTE

£22.00

All items are delivered SECOND CLASS to addresses within the (soon to be defunct) U.K.

Mae pob eitem yn cael ei phostio AIL DDOSBARTH i gyfeiriadau o fewn y D.U (a fydd cyn hir wedi darfod).


100% organic cotton.

Ethically produced.

All totes are embroidered to order at my home in Merthyr Tydfil and delivered in biodegradable packaging. 

 
Cotwm organig 100%.

Cynhyrchir yn foesegol.

Mae pob totes yn cael ei frodio’n benodol i’ch archeb yn fy nghartref ym Merthyr Tudful a’u postio mewn pecyn bioddiraddadwy.

You may also like...