SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER
SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER
SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER
SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER
SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER
SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER

SANTES DWYNWEN ORGANIC JUMPER

£45.00

  • XS
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • 2XL
  • 3XL

This jumper tells the story of Santes Dwynwen, a tale of love, heartbreak and magic that originated in 5th century Wales. There are several renditions of the myth.

Princess Dwynwen was the daughter of Brychan Brycheiniog, the king of south Wales. The king forbade her from marrying the man she loved, Maelon. Frustrated with the king’s decision, Maelon lashed out at Dwynwen and left in a fit of rage.

With a broken heart, Dwynwen ran away into the woodland and cried herself to sleep. During her slumber, an angel came to her, delivering her a sweet potion that would erase all memory of Maelon and turn him into a block of ice. The angel then granted her three wishes. Her kind heart prevailing, Dwynwen told the angel that her first wish was for Maelon to be thawed from the ice that imprisoned him. Her second was for true love to always be protected in her name. Her third was that she would never fall in love again.

All three wishes came true, and Dwynwen devoted her life to God by building churches and helping the heartbroken - allowing her legacy of love to carry itself through to present-day Wales, giving us Dydd Santes Dwynwen on the 25th of January each year.

80% organic cotton.
20% recycled polyester.
Ethically produced.

Delivered in biodegradable packaging.

 

Mae’r stori Santes Dwynwen yn un o gariad, torcalon a hud, wnaeth darddu yng Nghymru yn ystod y 5ed ganrif. Mae yna sawl fersiwn o’r chwedl.

Roedd Dwynwen yn ferch i Brychan Brycheiniog, brenin De Cymru. Fe wnaeth y brenin wahardd Dwynwen rhag priodi'r dyn roedd hi’n caru, Maelor. Yn rhwystredig gyda phenderfyniad y brenin, fe wnaeth Maelor ymateb yn ddig a gadael Dwynwen mewn ffit o gynddaredd.

Gyda’i chalon wedi torri, gwnaeth Dwynwen ddianc mewn i’r goedwig a llefen ei hun i gysgu. Pan oedd hi’n cysgu’n drwm, wnaeth hi freuddwydio am angel yn dod i ymweld a hi. Gwnaeth yr angel addo i Dwynwen y bydd Maelor ddim yn ei phoeni hi rhagor, gan ei fod wedi rhewi mewn bloc o rew.

Wedyn, penderfynodd yr angel ganiatáu tri dymuniad i’r dywysoges. Ei chalon garedig yn drech, dywedodd Dwynwen ei dymuniad cyntaf oedd i Maelor cael ei ddadmer o’r rhew. Ei ail oedd i gariad pur wastad cael ei amddiffyn yn ei enw. Ei trydydd oedd iddi byth syrthio mewn cariad eto.


Daeth y tri dymuniad yn wir, ac ymroddodd Dwynwen ei bywyd i Dduw gan adeiladu eglwysi ac achub y torcalon - yn caniatáu ei hetifeddiaeth o gariad byw ymlaen i'r Gymru bresennol, wrth roi Dydd Santes Dwynwen i ni ar y 25ain o Ionawr pob blwyddyn.

Cotwm organig 80%.
20% polyester wedi'i ailgylchu.
Cynhyrchir yn foesegol.

Danfonwyd mewn pecyn bioddiraddadwy.

 

10% Of Profits Go To Welsh Women's Aid.

Gyda 10% o’r elw yn mynd at Cymorth i Ferched Cymru.

 

Size Chart - Chest Size - Inches:

Siart Maint - Maint y frest - Modfedd:

 

 XS - 34-36”

S - 36-38”

M - 39-41”

L - 42-44”

XL - 45-47”

2XL - 48-49”

3XL - 50-52"

You may also like...